Czym się zajmuje lekarz chorób wewnętrznych? – Informacje i porady

Czym się zajmuje lekarz chorób wewnętrznych?

Lekarz chorób wewnętrznych jest specjalistą medycyny zajmującym się diagnozowaniem, leczeniem i zapobieganiem różnego rodzaju schorzeniom wewnętrznym. Ich głównym obszarem działania są narządy wewnętrzne, takie jak serce, płuca, jelita, wątroba oraz cały układ krążenia i oddechowy.

Czym się zajmuje lekarz chorób wewnętrznych?

Lekarz chorób wewnętrznych ma szerokie spektrum odpowiedzialności, obejmujące między innymi:

Diagnostyka i badania

Lekarz chorób wewnętrznych przeprowadza dokładne wywiady medyczne, słucha pacjenta i analizuje jego objawy. Na podstawie zebranych informacji, lekarz formułuje hipotezy i ustala plan badań, które mogą obejmować:

 • Badania laboratoryjne: morfologia, poziom glukozy, badania krwi i moczu, markerów zapalnych itp.
 • Badania obrazowe: tomografia komputerowa (TK), rezonans magnetyczny (RM), ultrasonografia, badania rentgenowskie
 • Elektrokardiogram (EKG), echokardiografia (ECHO), test wysiłkowy – jeśli dotyczy serca
 • Endoskopia, kolonoskopia, gastroskopia – jeśli dotyczy przewodu pokarmowego

Opieka nad pacjentem

Lekarz chorób wewnętrznych monitoruje stan zdrowia pacjenta na podstawie wyników badań oraz bieżących obserwacji. W przypadku potrzeby, dostosowuje terapię farmakologiczną i zleca dalsze badania.

Leczenie schorzeń

Lekarz chorób wewnętrznych leczy różnego rodzaju schorzenia wewnętrzne, takie jak:

 • Choroby serca i układu krążenia
 • Choroby układu oddechowego
 • Choroby układu trawiennego i wątroby
 • Choroby nerek i układu moczowego
 • Choroby metaboliczne, takie jak cukrzyca
 • Choroby układu nerwowego
 • Choroby autoimmunologiczne
 • Choroby hematologiczne

Zapobieganie chorobom

Lekarz chorób wewnętrznych ma również za zadanie edukować pacjentów na temat zdrowego stylu życia, profilaktyki oraz zapobieganie chorobom wewnętrznym. Przykładowe zalecenia obejmują:

 • Prawidłowe odżywianie się
 • Aktywność fizyczną
 • Zaprzestanie palenia papierosów i unikanie alkoholu
 • Rutynowe badania kontrolne

Podsumowanie

Lekarz chorób wewnętrznych odgrywa kluczową rolę w opiece nad pacjentami z różnego rodzaju schorzeniami wewnętrznymi. Dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom diagnostycznym, lekarz może skutecznie diagnozować i leczyć pacjentów, a także pomagać w profilaktyce schorzeń. Jeśli masz jakiekolwiek problemy związane z narządami wewnętrznymi, skonsultuj się z lekarzem chorób wewnętrznych, który pomoże ci zadbać o swoje zdrowie.